Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do sekce PŘÍSPĚVKY anebo do ARCHIVU

Charitativní sbírka Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize –  sbírka Pomozte dětem a Kuře je opět aktuální. Sbírka podporuje děti a mladé lidi, kteří nejsou starší 18 let věku, žijí na území České republiky a jsou jakýmkoli způsobem ohroženi či znevýhodněni.

Skauti a skautky stále mají možnost přispět na obnovu Národního skautského památníku, zasvěcenému československým skautům a skautkám padlým, umučeným a popraveným za I. světové války, za německé okupace a v době komunistické zvůle. Památník byl – od svého slavnostního odhalení dne 10. května 2003 – umístěn v prostorách před hlavní obřadní budovou Krematoria Strašnice až do 23. března 2017, kdy došlo k jeho odstranění (v rámci revitalizace prostoru a následném pronájmu pozemku Ministerstvem obrany), a to bez možnosti návratu na původní místo. Nyní se připravuje projekt opětovné instalace nedaleko původního místacelá historie zde a vyhlášení sbírky! Sbírka na obnovu Národního skautského památníku přinesla již více než 60% potřebné částky, a tak mohly započít výkopové práce na novém prostoru – viz: https://sovf.cz/zapisnik/obnova-narodniho-skautskeho-pamatniku-zapocala/.

Br. Karel Ficher – Čárlí přeposílá pozvánku na Setkání skautů liliového kříže ve Vodňanech a pouť na Lomec 13.—14. 4. 2024. Určeno pro všechny skautské věkové kategorie. Těšit se můžou účastníci na společné hry, podněty k zamyšlení a pěší pouť. Přihlašování je otevřené do 8. 4. 2024 na e-mail gelma@email.cz.

Klub KD Ústí nad Labem ve věku 93 let opustil br. Stanislav Špinler – Čigo, dlouholetý člen ústeckých OS a člen místního klubu sběratelů Junáka, kde byl zahraničním zpravodajem. Roku 2004 byl vyznamenán doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle. Poslední rozloučení se konalo dne 4. 4. 2024 v 13:00 hod v obřadní síni Nového krematoria v Ústí n/L. Jeho profil viz: Paměť národa.

Elektronicky vyšlo 2. číslo Zpravodaje SO pro rok 2024, obsahující především retrospektivní zprávy z oddílové rady, z řady družin SO, nekrology a doplňující informace z pohledu skautské historie u nás doma i ve světě. Opět je číslo bohatě vybaveno fotografickými příspěvky. S velkou omluvou za původně chybně uvedená data narození Roberta a Olave Baden-Powell je Zpravodaj SO č. 41 vyměněn.

Br. J. Frič – Norek poslal fotolist: Jednání VSJ bedlivě sledovali členové Svojsíkova oddílu nejen z olomoucké Hanácké družiny. Zasedalo se od časného rána (7:00), končilo kolem desáté večerní, s přestávkami na nějakou menší debatu či jídlo. A olomoučtí organizátoři sněmu zvládli svou úlohu dobře.

Dlouholetá členka Náčelnictva Kmene dospělých Junáka a členka Polabské družiny SO ing. Hana Kaprálková (*12. 3. 1944) dovršila významný věk, po který věnovala svoje síly i energii skautingu v naší vlasti i na mezinárodním poli. Osudy její skautské rodiny i jí samotné zpřítomňuje profil, převzatý z webu KD.

Br. J. Frič – Norek posílá fotoreportáž z jednání OR SO v Praze na Ústředí Junáka. Po zahájení skautskou hymnou proběhly zprávy družin o činnosti. Následovala rozprava o čestných letech. Po oddílové radě Klub toulek Prahou navštívil Muzeum policie na Karlově u dětské nemocnice – muzeum nabízí k prohlédnutí mnoho zajímavých exponátů.

Společenství skautského střediska KLEN ztratilo náhle br. Václava Koeniga – Jima, který se celoživotně věnoval skautské službě. Postrádat ho bude také čestný Svojsíkův oddíl. Poslední rozloučení proběhlo v sobotu 2. března 2024 v 15 hod ve smuteční síni v Bystřici nad Pernštejnem.

Rodina i skautky a skauti z Olomouce se v pátek 1. března 2024 v 15 hod v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Žeravicích naposledy rozloučili se ses. MUDr. Magdalenou Ženčákovou. Během její dlouhé skautské služby se zapsala do myslí i srdcí skautek i skautů podporou na táborech, při akcích – jako starší sestra vždy připravená ku pomoci.

Každý rok 22. února vzpomínají skautky i skauti na své zakladatele. Vladimíra Hůlková – Amálka, rádkyně Pražské družiny SO, přibližuje historii i význam Dne zamyšlení a vzpomíná zejména na  to, že má tento den nejvíce spojený se vzpomínkou na sestru náčelní Vlastou Mackovou, která nikdy nezapomněla ke Dni zamyšlení napsat do našich časopisů. V  sobotu 24. 2. 2024 se konala ONLINE beseda, organizovaná pražským oddílem 38 Ječná (ze střediska MAJÁK Praha) v součinnosti s PD SO.

Únorové setkání Pražské družiny SO mělo nejen silnější účast, ale také bohatý program: Den zamyšlení plánovaný na poslední sobotu února 2024, velmi zajímavou reportáž z plavby do Grónska a rozhodnutí o příspěvku na obnovu Národního skautského památníku,

Tentokrát z krásné, udržované klubovny v Chropyni, posílá br. Aleš Cepek – Kšanďák již tradiční fotolist ze schůzky 10. družiny RNDr. R. Plajnera, konané dne 14. 2. 2024; družina přivítala nového člena – br. Pavla Pospíšila – Mamuta.

Vánoční období skončilo 6. ledna – na Tři krále; sbírka konaná Charitou po celé republice je jistě hodna stálé pozornosti. Je potěšující, že vedle jiných charitativních akcí Tříkrálová sbírka zdárně pokračuje a má stále dost dárců po celý rok.

Kdo má raději smluvené slovo, uvítá, že br. Miroslav Doubrava – Akela, člen SO, vydává podcasty „Z Vlčáckého doupěte“. Zveřejnil např. již 3. pokračování k historii Svojsíkova oddílu (kterou máme zde na webu SO v písemné podobě). Odkaz zde: https://podcasters.spotify.com/pod/show/miroslav-doubrava/episodes/52–Svojskv-oddl-3–dl-e2bu2ns?fbclid=IwAR2b3X-kLBiJPdEZP8aWX-Q7nvqdIXUwzmAymigP4Mx3EVcxJHjEGUs0an4. Zprávu podává br. Aleš Cepek – Kšanďák, 10. Plajnerova družina SO.

Br. Jirka Wasserbauer – Kim, rádce Východočeské družiny, informuje, že Východočeská družina Svojsíkova oddílu odhalila 20. května 2023 svému zemřelému rádci a velkému skautovi Luboru Šušlíkovi – Billovi, nositeli „Řádu stříbrného vlka“, k jeho nedožitým devadesátým pátým narozeninám pamětní kámen na Zemské bráně v údolí „Hřmících vod“ Divoké Orlice. 

Zajímavé informace: br. Jiří Čejka – Péguy se mj. na základě úvah br. Velena Fanderlika (zde text ke stažení) uvádí, že B-P mohl znát dílo J. A. Komenského a uplatnit je v duchovním rozměru i v praktické náplni skautského hnutí. Zároveň se br. Péguy domnívá, že Komenského pedagogické i další spisy pravděpodobně znal také Ernest Thompson Seton, druhá nejvýznamnější osobnost s podílem na vzniku světového skaut. hnutí. Setonovy občas. studijní pobyty v Britském muzeu a brit. knihovnách, kam zajížděl z Ameriky, ho mohly přivést až ke Komenskému.

Vzpomínejme: Miloš Seifert a Miloš Maixner hned po prvním desetiletí skautingu v Čechách vydali Kapesní knížku českých junáků, což byl vedle publikací A. B. Svojsíka potřebný počin. Řada nejstarších členů, ale i členek, tuto knížku ještě mají … jako v kraji Přemysla Oráče, odkud je přivěšená kopie.

Skautský institut je zřízen Junákem – českým skautem. Existuje proto, aby pečoval o paměť skautingu, popularizoval ji a zpřístupňoval ji k bádání. Nezůstává ale jen u minulosti a ptá se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváří prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů – jedním z těch nejnovějších je SVITLO, prostor, který se věnuje pomoci Ukrajině.

Podporu Ukrajině organizuje také Junák a rovněž informuje zde. Skauting na Ukrajině má stejně dlouhou tradici jako u nás, s kořeny v roce 1912. Před druhou světovou válkou, kdy bylo součástí Československa i území Zakarpatské Ukrajiny (tzv. Podkarpatská Rus), se činnost skautů z organizace Plast prolínala i s historií československého skautingu. Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku samostatné Ukrajiny bylo skautské hnutí Ukrajiny oficiálně obnoveno až  sněmem dne 27. března 2007), do  WOSM byla národní skautská organizace přijata v červenci 2008. 

Skautský archiv (skautskyinstitut.cz) pečuje kromě dokumentů a knih i o velké množství předmětů muzejní povahy. Ale přesto některé z nich schází. Nyní hledá pro výstavní účely skautské kroje, především košile, z let 1914-1970. Ať chlapecké či dívčí, bez nášivek a odznaků nebo s nimi. Za tyto dary bude SA velmi vděčný a věří, že kroje se stanou ozdobou mnoha skautských výstav. Za SI-SA předem děkuje Roman Šantora-Bobo (pro komunikaci: archiv@skautskyinstitut.cz).

Po dlouhé době vyšlo už třetí vydání Základů junáctví. Snad o ně bude větší zájem než tomu bylo v roce 1991. Tehdy se dosti výtisků neprodalo a hrozilo, že budou dány do sběru. No, cena je vysoká. Ale na straně druhé je asi o trochu lepší finanční situace středisek. A je to i tradice, jak se dočteme v dokumentu. Zdravím a přeji pěkné dny, Jaroslav Frič-Norek.

„Stříbrný měsíc když plá tak se má milá ptá…“ Hej, hej, sesterstvo a bratrstvo, hrával nám to přes železnou oponu „prohnilý a dekadentní Luxembourg“… Ta melodie je nad roušku i s respirátorem, je spolehlivě coronacidní. Ivě Míkové dík (poslala záznam po e-mailu), jsme zase na chvíli ve společném kruhu. Nazdar – zdar! Honza Šolc – Kol.

Br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV zpracoval text o skautech komunistech, o vlastním přístupu k jejich roli při zákazech i obnovování Junáka i obecně k důvodům, proč poslední platné usnesení o nepřípustnosti jejich členství ve Svojsíkově oddíle stále uznává jako správné.

Letos zemřelý br. Zdeněk Navrátil – Fetišek, ŘSV stále promýšlel situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Skautský institut nabízí k přehrání film Hledání Lilie i Skauti bez lilie – oba filmy zůstávají trvale k dispozici všem, kdo mají přístup na internet; připomíná skautské osobnosti i skautský životní styl.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení