Po dobu zhruba 1 měsíce jsou zde vyvěšeny informace o aktuálním dění v SO. Informace trvalejšího charakteru se následně esouvají do sekce PŘÍSPĚVKY anebo do ARCHIVU

Dne 29. 11. 2023 opustil ve věku 88 let řady skautského střediska Doubravka v Teplicích bratr Vladimír Míka, celoživotní skaut, propagátor vodního skautingu a skautský kronikář, významný malíř skla. Poslední rozloučení bude v Bystřanech – Teplicích 8. prosince t.r.

Ve veku 96 let zemřel br. Slavoj Chodounský – Robin, bývalý tajemník náčelnictva Junáka z let 1969-1970. Do Junáka vstoupil v Klatovech, kde se účastnil 3. odboje. Ve zmanipulovaném procesu s dr. Křivským byl odsouzen na 25 let (byl vězněn v Leopoldově, kde také nepřestal skautovat). Od roku 1990 patřil do Pražské družiny Svojsíkova oddílu.

Bratr Jirka Wasserbauer – Kim, Východočeská družina SO, posílá poselství z Billova údolí „Hřmících vod“ v roce 2023, a dodává: „nastal čas adventu a já (je) posílám tak, jak jsem procházel (přírodou) v listopadu“ – viz toto jeho Poselství k adventu.

Adventní věnec svítí – první adventní svíce – svíčka Naděje.

Národní skautský památník, zasvěcený československých skautům a skautkám padlým, umučeným a popraveným za I. světové války, za německé okupace a v době komunistické zvůle, byl – od svého slavnostního odhalení dne 10. května 2003 – umístěn v prostorách před hlavní obřadní budovou Krematoria Strašnice až do 23. března 2017, kdy došlo k jeho odstranění (v rámci revitalizace prostoru a následném pronájmu pozemku Ministerstvem obrany) bez možnosti návratu na původní místo … celá historie zde a vyhlášení sbírky!

Betlémské světlo – dne 9. 12. 2023 bude Ceremoniál Betlémského světla v Linci, 10. 12. 2023 přivítání v brněnské katedrále na Petrově, rozvoz po republice bude v sobotu 16. 12. 2023. V jednotlivých krajích budou skautky a skauti BS roznášet od tohoto dne. Např. Pražská rada Junáka bude zajišťovat i předávání BS primátorovi hl. m. Prahy. Plánována je i Betlémská tramvaj v Praze. Dne 17. listopadu 2023, navzdory složité situaci ve Svaté zemi, bylo do Rakouska již Betlémské světlo dopraveno!

Jednání Hanácké družiny SO ve Skautském institutu v Olomouci dne 22. 11. 2023 reagovalo na Výroční schůzi SO konanou v září 2023 v Praze, projednalo program na jaro 2024 a přítomní se zúčastnili slavnostního předání erbu br. Zd. Šobrovi – Filovi. (4 fotolisty připravil br. J. Frič – Norek.)

Dne 14. listopadu 2023 měla Pražská družina SO obvyklou schůzku, na které byl hostem bratr Pavel Zejšek – Merkur – rádce Podbrdské družiny SO, který velmi poutavě a zajímavě přednášel o historii Kladenských drah (od koněspřežky až po současnost), což vyvolalo řadu dotazů.

Kdo má raději smluvené slovo, uvítá, že br. Miroslav Doubrava – Akela, člen SO, vydává podcasty „Z Vlčáckého doupěte“. Zveřejnil např. již 3. pokračování k historii Svojsíkova oddílu (kterou máme zde na webu SO v písemné podobě). Odkaz zde: https://podcasters.spotify.com/pod/show/miroslav-doubrava/episodes/52–Svojskv-oddl-3–dl-e2bu2ns?fbclid=IwAR2b3X-kLBiJPdEZP8aWX-Q7nvqdIXUwzmAymigP4Mx3EVcxJHjEGUs0an4. Zprávu podává br. Aleš Cepek – Kšanďák, 10. Plajnerova družina SO.

Br. Jaroslav Frič-Norek zaslal dva fotolisty, zachycující jednání oddílové rady Svojsíkova oddílu v Praze dne 14. listopadu 2023; po jednání, které se věnovalo běžným záležitostem, si zájemci prohlédli pražské Klementinum.

Pozdrav z podzimního Jablonce nad Nisou, z uctění Památky zesnulých našich blízkých a členů střediska „Křišťál Jablonec n.N.“ Za 91. oddíl oldskautů „Křišťál“ přeje vám do další činnosti jen to nejhezčí, především zdraví a spokojenost. Antonín Wiener – Mao, (Kdo může spustit presentaci, zde je odkaz záběrů na celou akci.)

Gratulujeme br. Janu Šolcovi – Kolovi k vyznamenání presidentem ČR Petrem Pavlem na řádovém dni 28. října 2023. Připomeňme si zveřejněné důvody pro vyznamenání i další stručné informace k jeho přínosu na cestě k demokratické současnosti ČR. Viz též odkaz na internet. Web Junáka kromě toho připomíná další vyznamenané skauty a gratuluje. Doplňme ještě, že také vyznamenaný Karel Schwarzenberg se rád hlásil ke skautingu – svého času uvedl, že v mládí byl vlčetem; jako dospělý měl např. čilé kontakty s bývalým střediskem LUX v Praze na Vyšehradě – †11. 11. 2023 R. I. P. (viz též odkaz: https://els.skauting.cz/archiv/karel-schwarzenberg-rozhovor-o-zivote/ z roku 2014 na semináři ELŠ v Praze).

Náčelnictvo Kmene dospělých ocenilo zásluhy o skautské hnutí a významnou činnost vedoucí klubu oldskautek sestru Hanči Součkovou z Uherského Brodu vyznamenáním medailí Stříbrné Syrinx, které jí bylo předáno na slavnostní říjnové schůzce. „Velký dík patří sestře Hanči za pečlivé vedení kronik naší družiny celých 29 let od založení“, podtrhuje br. Zdeněk Novák – Mates. 

Středisko Junáka Ostříž na Praze 4 bylo po dobu normalizace včleněno pod organizaci TIS jako turistický oddíl mládeže. Po roce 1989 mu byla znovu navrácena vlajka Junáka a Jiří Lukšíček – Rys se stal jeho hlavním vedoucím. Ve své funkci působil až do roku 2002 a skautské hodnoty předává mladým následovníkům dodnes. Letos oslavil v kruhu sester a bratrů 90. narozeniny.

Nazdar. Posílám jeden příběh br. Josefa Pánka (*1928), člena naší Hanácké družiny Svojsíkova oddílu, který byl otištěn v říjnovém krajském měsíčníku „Olomoucký kraj“. Tisknu levici, J. Frič – Norek. Celý životní příběh v databázi Paměti národa viz odkaz

V 91. roce věku zemřel MUDr. Václav Bedřich – Duchna, který byl členem SO od r. 1998, skautoval v Českém Krumlově a před časem se přestěhoval do Prahy, kde se přihlásil do Pražské družiny SO (nekrolog). Bohužel, nejdříve Covid a pak nemoc jeho manželky Evy mu zabránily dále docházet na schůzky a tak jsme byli alespoň v kontaktu přes mobil a e-mail; Vlaďka Hůlková – Amálka, vůdkyně družiny. Rodina dává na vědomí: Poslední rozloučení proběhne 9.11.2023 ve 12:00 na Břevnovském hřbitově na adrese U Vojtěšky Praha 6. Po skončení smutečního obřadu Vás rádi zveme na vzpomínkové setkání do Klášterní sýpky. 

Br. J. Frič – Norek informuje: Družina Hanácká společně s Plajnerovou družinou 19. 10. 2023 jely do Zlína, jež je nejen městem Baťovců ale i cestovatelů Zikmunda a Hanzelky.  Prohlídka začala v Regionálním muzeu jihovýchodní Moravy, kde je velká sbírka historických i současných z celého světa, i strojů na výrobu bot. Je zde i replika vozu Tatra 87 (originál je v TM Praha) Zikmunda a Hanzelky. Poté následovala exkurze do University Tomáše Bati, jejíž budovy navrhla architektka Eva Jiřičná. Poslední byla odpoledne návštěva budovy Kongresového centra, kterou též navrhla architektka Eva Jiřičná.

Ses. Jarmila Lišková – Jarka vstoupila do skaut. oddílu v květnu 1945, absolvovala Dívčí LŠ v Čečovicích, založila a vedla dívčí oddíl až do r. 1949. Od června 1968 do srpna 1970 byla místopředsedkyní okresu Plzeň-město. V listopadu 1968 se zúčastnila III. sněmu Junáka v Praze. Po r. 1990 byla v Plzni znovu vůdkyní 2. odd. a do r. 1992 opět místopředsedkyní okresu Plzeň-město. V 90. letech na žádost ses. náčelní Vlasty Mackové pracovala v Náčelnictvu Dívčího kmene jako zpravodajka pro vůdc. zkoušky. Její smuteční oznámení uvádí, že odešla v 93 letech; rodina i Junák se s ní loučí v tichu soukromí. Nekrolog zde.

S odstupem času přijala oddílová rada SO informaci o úmrtí sestry ing. Jiřiny Magnuskové z Frýdku – Místku. Nekrolog uvádí, jaký příkladný život sestra prožila v práci pro charitu a pro skautské hnutí (v jejím městě i v širším měřítku). Naposledy se s ní okruh těch, kdo byli obdarováni jejími aktivitami, rozloučil spolu s Katolickým domem ve Frýdku-Místku; účastníci rozloučení si odnesli domů báseň Václava Renče, která vyjadřuje její krédo.

Oddílová rada Svojsíkova oddílu se opožděně dozvěděla, že 17. ledna 2023 zemřela sestra Věra Doubková – Tečka z Karlových Varů ve věku 93 let. Začínala skautovat v Praze a následně v Karlových Varech, kde byla naposled členkou klubu OS „Bellatrix“. Doživotním členstvím v SO byla vyznamenána roku 1990. Její pohnutý osud viz její životopis. Bývalá vůdkyně dívčího oddílu a členka 74. klubu OS ses. Alena Růžičková – Alka vzpomíná.

Bratři Dušan Tichý – Dráp a Aleš Cepek – Kšanďák informují, že ve věku 96 let navždy odešel br. Josef Sudolský – Ofka, poslední napajedelský oldskaut, který ještě osobně zažil zakladatele napajedelského střediska Jerry Hodného. Ve skautu působil od mládí až do nedávna. Viz nekrolog. V pozdějším věku se spolu s Lubomírem Sudolským – Barvou věnovali studiu historických zdrojů, takže především díky nim má středisko rozsáhlý a pečlivě vedený archiv. Sám Ofka svoje celoživotní skautování před časem shrnul: „Byla to dobrá práce, zatím nebyla zbytečná.“  Děkujeme za vše, rádi budeme vzpomínat. Ofkovy vzpomínky, fotky a záznamy z rozhovorů najdete také na webu Paměti národa: https://www.pametnaroda.cz/cs/sudolsky-josef-1926 .

Br. Jirka Wasserbauer – Kim, rádce Východočeské družiny, informuje, že Východočeská družina Svojsíkova oddílu odhalila 20. května 2023 svému zemřelému rádci a velkému skautovi Luboru Šušlíkovi – Billovi, nositeli „Řádu stříbrného vlka“, k jeho nedožitým devadesátým pátým narozeninám pamětní kámen na Zemské bráně v údolí „Hřmících vod“ Divoké Orlice. 

Charitativní sbírku Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize –  sbírka Pomozte dětem a Kuře má web: https://www.pomoztedetem.cz/o-pomozte-detem/jak-muzete-pomoct/ . Sbírka podporuje děti a mladé lidi, kteří nejsou starší 18 let věku, žijí na území České republiky a jsou jakýmkoli způsobem ohroženi či znevýhodněni.

Zajímavé informace: br. Jiří Čejka – Péguy se mj. na základě úvah br. Velena Fanderlika (zde text ke stažení) uvádí, že B-P mohl znát dílo J. A. Komenského a uplatnit je v duchovním rozměru i v praktické náplni skautského hnutí. Zároveň se br. Péguy domnívá, že Komenského pedagogické i další spisy pravděpodobně znal také Ernest Thompson Seton, druhá nejvýznamnější osobnost s podílem na vzniku světového skaut. hnutí. Setonovy občas. studijní pobyty v Britském muzeu a brit. knihovnách, kam zajížděl z Ameriky, ho mohly přivést až ke Komenskému.

Vzpomínejme: Miloš Seifert a Miloš Maixner hned po prvním desetiletí skautingu v Čechách vydali Kapesní knížku českých junáků, což byl vedle publikací A. B. Svojsíka potřebný počin. Řada nejstarších členů, ale i členek, tuto knížku ještě mají … jako v kraji Přemysla Oráče, odkud je přivěšená kopie.

Skautský institut je zřízen Junákem – českým skautem. Existuje proto, aby pečoval o paměť skautingu, popularizoval ji a zpřístupňoval ji k bádání. Nezůstává ale jen u minulosti a ptá se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváří prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů – jedním z těch nejnovějších je SVITLO, prostor, který se věnuje pomoci Ukrajině.

Podporu Ukrajině organizuje také Junák a rovněž informuje zde. Skauting na Ukrajině má stejně dlouhou tradici jako u nás, s kořeny v roce 1912. Před druhou světovou válkou, kdy bylo součástí Československa i území Zakarpatské Ukrajiny (tzv. Podkarpatská Rus), se činnost skautů z organizace Plast prolínala i s historií československého skautingu. Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku samostatné Ukrajiny bylo skautské hnutí Ukrajiny oficiálně obnoveno až  sněmem dne 27. března 2007), do  WOSM byla národní skautská organizace přijata v červenci 2008. 

Skautský archiv (skautskyinstitut.cz) pečuje kromě dokumentů a knih i o velké množství předmětů muzejní povahy. Ale přesto některé z nich schází. Nyní hledá pro výstavní účely skautské kroje, především košile, z let 1914-1970. Ať chlapecké či dívčí, bez nášivek a odznaků nebo s nimi. Za tyto dary bude SA velmi vděčný a věří, že kroje se stanou ozdobou mnoha skautských výstav. Za SI-SA předem děkuje Roman Šantora-Bobo (pro komunikaci: archiv@skautskyinstitut.cz).

Po dlouhé době vyšlo už třetí vydání Základů junáctví. Snad o ně bude větší zájem než tomu bylo v roce 1991. Tehdy se dosti výtisků neprodalo a hrozilo, že budou dány do sběru. No, cena je vysoká. Ale na straně druhé je asi o trochu lepší finanční situace středisek. A je to i tradice, jak se dočteme v dokumentu. Zdravím a přeji pěkné dny, Jaroslav Frič-Norek.

„Stříbrný měsíc když plá tak se má milá ptá…“ Hej, hej, sesterstvo a bratrstvo, hrával nám to přes železnou oponu „prohnilý a dekadentní Luxembourg“… Ta melodie je nad roušku i s respirátorem, je spolehlivě coronacidní. Ivě Míkové dík (poslala záznam po e-mailu), jsme zase na chvíli ve společném kruhu. Nazdar – zdar! Honza Šolc – Kol.

Br. Jiří Čejka – Péguy, ŘSV zpracoval text o skautech komunistech, o vlastním přístupu k jejich roli při zákazech i obnovování Junáka i obecně k důvodům, proč poslední platné usnesení o nepřípustnosti jejich členství ve Svojsíkově oddíle stále uznává jako správné.

Br. Zdeněk Navrátil – Fetišek, ŘSV stále promýšlí dnešní situaci skautského hnutí a jeho přínos současnému člověku, zvláště je-li členem hnutí; jeho zamyšlení o pokoře i sebevědomí patří do této “kategorie”. Ovšem jestliže dokázal skauting přežít dodnes, bude to proto, že dokázal formulovat svůj zákon – br. Fetišek to tak vnímá a mj. vysvětluje, proč je obdobou křesťanského desatera.

Mezi oldskauty a oldskautkami koluje krásné hudební podání se zpívajícím “mistrem” špačkem: viz zajímavé video, je dosti dlouhé a tak přináší skutečné “hudební potěšení” ze zázraků přírody.

Skautský institut nabízí k přehrání film Hledání Lilie i Skauti bez lilie – oba filmy zůstávají trvale k dispozici všem, kdo mají přístup na internet; připomíná skautské osobnosti i skautský životní styl.

Junák vydal nový grafický manuál, ve kterém podrobně popisuje zásady používání i provedení jak nového loga tak historického znaku Junáka. Podle usnesení posledního VSJ lze nové logo použít i samotné bez nápisu.

Junák – český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Web skautských časopisů – otevřete si přehled, redakční rady a stahování.

ABS

Antonín Benjamin Svojsík

* 5. září 1876  ┼ 17. září 1938

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, zařadit je do „Svojsíkova oddílu“. Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu, pozvánku na ustavující schůzi, která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným.

Podrobná historie do r. 2010 ke stažení