Junák - český skaut, z. s., poskytuje zdarma elektronickou podobu 100letého archivu svých skautských časopisů ke studiu na internetu anebo ke stažení.

Skautský oddíl Velena Fanderlika, sdružující oldskautky a oldskauty postižené komunistickým režimem, má starý odkaz na web zde. Nový odkaz je nyní zde.

Křižovatka Junáka: http://krizovatka.skaut.cz/               Skautský institut: http://www.skautskyinstitut.cz

Mezinárodní organizace oldskautů: ISGF.           Wikipedie o A. B. Svojsíkovi: https://cs.wikipedia.org/wiki/Antonin_Benjamin_Svojsik

Webové stránky Kmene dospělých Junáka: odkaz zde.       Skautské organizace v ČR: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skauting